1.0 Nervesystemet – En oversikt Listen

I dette kapittelet får du en introduksjon til nervesystemets generelle funksjoner og organisering.

Læringsutbytte
Etter å ha studert oversikten om nervesystemet skal du kunne:

  • forklare nervesystemets rolle i homøostasen
  • forklare begrepene sensoriske og motoriske signaler
  • gjøre rede for nervesystemets organisering