1.1 Nervesystemets organisering Listen

Nervesystemet er inndelt i to hovedsystem:

  • sentralnervesystemet
  • det perifere nervesystem

Sentralnervesystemet består av hjernen og ryggmargen. Det perifere nervesystemet består av den delen av nervesystemet som fysisk ligger utenfor hjernen og ryggmargen. Det vil altså si de nervecellene som strekker seg ut av hjernen og ryggmargen til kroppens vev. De lengste av disse cellene kan bli over en meter lange, de som strekker seg fra ryggmargen til tærne. Tærne representer her det vi gjerne kaller kroppens perifere vev, det vil si det som ligger utenfor sentralnervesystemet.

Videre er det perifere nervesystemet inndelt i en sensorisk og en motorisk enhet. Sensorisk enhet består av nerveceller som sender signaler inn til sentralnervesystemet, og motorisk enhet består av nerveceller som sender signaler ut fra sentralnervesystemet og til kroppens muskler og kjertler.

Som figuren viser, er motorisk enhet videre inndelt i det somatiske nervesystem, altså viljestyrt, og det autonome nervesystem – som ikke er viljestyrt. Det somatiske nervesystemet representerer dermed den delen av nervesystemet som du kontrollerer med din vilje, og signalene via disse nervene går utelukkende til skjelettmuskler.

Det autonome nervesystem er videre inndelt i det sympatiske og parasympatiske system. Både sympatiske og parasympatiske nerveceller sender signaler ut til muskler og kjertler i hele kroppen utenfor din direkte bevissthet og regulerer slik en rekke fysiologiske funksjoner.

 

1_Nervesystemets_organisering_Norsk