1.2 Nervesystemets funksjon Listen

Nervesystemet er et kontroll- og kommunikasjonssystem som styrer og regulerer kroppens funksjoner. Dette skjer, enkelt forklart, ved hjelp av tre systemer som er koplet sammen.

De er:

  • sensoriske signaler, som er signaler eller beskjeder som blir ført fra kroppens vev og organer inn til sentralnervesystemet (både bevisste og ubevisste signaler)
  • sentralnervesystemet bearbeider den innkomne informasjonen
  • motoriske signaler, som er signaler eller beskjeder fra sentralnervesystemet ut til kroppens ulike vev og organer.

Sentralnervesystemet mottar altså signaler fra alle steder i kroppen, både bevisste (f.eks. fra huden) og ubevisste signaler (f. eks. fra tarmen), behandler informasjonen det mottar – og responderer med motoriske signaler ut til kroppens vev igjen. Når du reiser deg fra sofaen og går ut i kulden for å hente posten, mottar sentralnervesystemet signaler om umiddelbare forandringer i for eksempel blodtrykk, temperatur og oksygenbehov. Denne informasjonen bearbeides i lys av annen informasjon, og sørger for å opprettholde homøostasen. Vi sier at nervesystemet sammen med hormonsystemet regulerer homøostasen.

Homøostase betyr  å opprettholde optimale fysiologiske forhold til enhver tid, uavhengig av forandringer i eller utenfor kroppen.