2.0 Nervevevet Listen

Nervevevet vårt er sammensatt av relativt få celletyper som systematiseres i to grupper:

  • nerveceller, gjerne kalt nevroner
  • gliaceller

Nervecellene er de cellene som sender nerveimpulser. De står for signaloverføring fra en del av hjernen til en annen, eller fra hjernen og ryggmargen til andre organer, muskler og kjertler. Gliacellene har en støttefunksjon til nervecellene.

Læringsutbytte
Etter å ha studert ”nervevevet” skal du kunne:

  • gjøre rede for nervecellenes karakteristiske oppbygning
  • gjøre rede for hvilke typer gliaceller vi finner i nervevevet
  • forklare hovedfunksjonen til Schwann-celler og ependymalceller