2.1 Nervecellen (nevronet) Listen

Figuren viser en nervecelle. Nervecellene fins i mange former. Figuren er kun en illustrasjon av det vi kan kalle en generell nervecelle.

Det typiske for nervecellene er at de består av:

  • en cellekropp (i noen tilfeller kalt soma)
  • én lang utløper vi kaller axon
  • mange korte utløpere vi kaller dendritter

Rundt axonet kan vi hos en del nerveceller finne en myelinhinne. Denne er kveilet rundt axonet – som ei lumpe rundt ei pølse – og isolerer det. Axonet forgreiner seg og danner mange axonender. Det er i axonet vi finner selve nerveimpulsen, og det er via disse axonendene at nervecellene overfører nerveimpulser videre enten til:

  • andre nerveceller
  • muskelceller
  • kjertelceller

Vi omtaler nervecellens funksjon nærmere i kapittel 3, Nervecellens fysiologi.
 

2_Nervecellen_Trespraak_norsk