3.0 Nervecellens fysiologi Listen

Vi skal i dette kapittelet se nærmere på nervecellenes hovedfunksjon, nemlig nerveimpulsen. Hvordan sender nerveceller en impuls? Hvordan overføres signalet til en annen nervecelle i en synapse? Hva bestemmer om en nervecelle velger å sende et signal eller ikke?

Kunnskap om dette vil gjøre deg i stand til å forstå grunnleggende nevrofysiologi, hvordan nerveimpulser regulerer homøostasen, hvordan vi med legemidler kan manipulere for eksempel sanser og søvn-syklus og hvordan anti-depressiva virker, med mer.

Læringsutbytte

Etter å ha studert nervecellens fysiologi skal du kunne:

  • forklare hva vi mener med hvilepotensial, aksjonspotensial, depolarisering og repolarisering
  • forklare hvilke ioner som er involvert i å sende nerveimpulser
  • forklare hva som skjer i synapsen
  • gi eksempler på nevrotransmitterstoff