3.3 Synapsen Listen

Synapsen er stedet der en nerve-impuls blir overført fra axonet på en nervecelle til dendritten eller cellekroppen på en nabocelle.

Totalt vil det kunne være flere tusen slike synapser på en nervecelle, og en nervecelle kan danne synapser med flere ulike nerveceller.

Det fins to typer synapser:

  • elektriske
  • kjemiske

Ved de elektriske synapser ligger nabocellene så tett at den elektriske nerveimpulsen overføres direkte fra den ene cellen og over i den andre ved hjelp av porer mellom cellene som overfører ladning (ioner).

De kjemiske synapsene benytter seg av nevrotransmitterstoffer for å overføre nerveimpulsen til neste celle, eller hemme påfølgende nervecelles sannsynlighet for å sende nerveimpuls.

Vi skal i det følgende beskrive de kjemiske synapsene og funksjonen til nevrotransmitterstoffene.
 
4_Synapser_trespraak_norsk