Flervalgsoppgaver

Dette er en flervalgsoppgave som oppsummere hovedtrek i compendia om Nevrofysiologi.