Introduksjon Listen

Når du tenker, leser, føler noe eller sanser en god lukt eller ser en fin farge, er det nervesystemet ditt som er aktivert og gir deg disse egenskapene eller funksjonene. Likeså når du beveger på deg, snakker, svelger eller lignende. Det er nervesystemet du bruker for å aktivere musklene i kroppen din. Alt hva du foretar deg involverer nervesystemet ditt på en eller annen måte.

Nervesystemet er oppbygd av nervevevet, og nervevevet er hovedkomponenten i hjernen, ryggmargen og nervene som ligger spredt rundt i hele kroppen din. Nervesystemet er et kontroll- og kommunikasjonssystem som styrer og regulerer kroppens funksjoner.

Nervevevet består av to hovedtyper av celler; nerveceller og gliaceller. Nervecellene, som gjerne kalles nevroner, er spesialiserte celler som leder nerveimpulser mellom for eksempel ulike steder i hjernen, mellom hjernen og ryggmargen, og mellom ryggmargen og kroppens ulike organer og vev. Gliacellene leder ikke nerveimpulser, men er aktive i å verne, ernære og støtte nervecellene på ulikt vis.

Nervevev og nervefysiologi er de to første temaene om nervesystemet. Du skal her få en oversikt over nervevevets ulike celletyper, og en inngående beskrivelse av nervecellenes primære oppgave – å sende nerveimpulser. Aller først starter vi med en enkel oversikt over nervesystemets oppbygning og funksjon.