Oppsummering Listen

Nervesystemet vårt er organisert i to hovedsystem: sentralnervesystemet og det perifere nervesystem. Begge steder finner vi nerveceller, men også gliaceller som gir nervecellene støtte i form av næring, isolasjon og beskyttelse. Nervecellene har som hovedoppgave å sende nerveimpulser til andre nerveceller, til muskelceller eller til kjertelceller. Nerveimpulsen er en elektrisk impuls som styres av natrium og kalium i form av et aksjonspotensial. Når en nerveimpuls når axonenden, eller synapsen, frisettes det nevrotransmitterstoff, for eksempel acetylkolin. Slike stoff vil diffundere over synapsekløften og stimulere eller hemme den postsynaptiske nervecelle til å generere en ny nerveimpuls. En ny nerveimpuls starter alltid i begynnelsen av axonet ved at membranpotensialet når terskelverdien for spontan åpning av ionekanaler i cellemembranen.